Рада стейкхолдерів – постійно діючий дорадчо-консультаційний орган з питань забезпечення якості освітніх програм і підвищення рівня комунікації здобувачів вищої освіти з потенціальними роботодавцями.

Мета Ради стейкхолдерів - сприяння розвитку освітніх програм для якісної підготовки фахівців відповідно до умов динамічного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності університету.

Завдання стейкхолдерів:
– пропонувати при розробленні освітніх програм врахування пріоритетних напрямів інновацій виробництва та управління економічної діяльності;
– сприяти проходженню виробничих практик та ознайомленню з інноваціями в управлінні економічною діяльністю на сучасних виробництвах;
– надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та необхідних компетенцій для опанування інноваціями в технологіях та наукових розробках.

Грушко Марина Григорівна, директорка розробницького центру SoftServe у Чернівцях.

Кінащук Наталія Леонідівна, директор Чернівецького ліцею №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради, Заслужений учитель України, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007», вчитель математики.

Скрипничук Наталія Сергіївна, вчитель інформатики вищої категорії, старший вчитель Чернівецького багатопрофільного ліцею №4.

Терлецька Інна Дмитрівна, консультант КУ «Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників Чернівецької міської ради», вчитель-методист, член Ради стейкхолдерів університету.

Шкурей Михайло Радувич, директор ТзОВ "Дісайд Лтд".

Юрценюк Андрій Володимирович, лікар-травматолог шведсько-українського медичного центру «Angelholm» в м.Чернівці, координатор інформаційного забезпечення.

Новини та події

круглий стіл

Круглий стіл на тему: «Особливості практичної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта»

Обговорення особливостей практичної підготовки студентів з членами Ради стейкхолдерів ФМІ, гарантами та членами проєктних груп освітніх програм «Математика та інформатика» та «Інформатика та математика» для бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти