Відповіді на найпоширеніші запитання вступної кампанії 2022 року

Самостійно знайти відповіді на найпоширеніші запитання можна за посиланням  https://linktr.ee/chnu

БАКАЛАВР (повна форма – 4 роки навчання)

 • Комп'ютерні науки / Інформаційні технології та управління проектами
 • Математика
 • Прикладна математика / Технології програмування та комп’ютерне моделювання
 • Системний аналіз
 • Середня освіта (інформатика) / Інформатика та математика
 • Середня освіта (математика) / Математика та інформатика

 

БАКАЛАВР (скорочена форма – 2 роки навчання)

 • Комп'ютерні науки / Інформаційні технології та управління проектами
 • Прикладна математика / Технології програмування та комп’ютерне моделювання


БАКАЛАВР (скорочена форма – 3 роки навчання)

 • Середня освіта (інформатика) / Інформатика та математика
 • Середня освіта (математика) / Математика та інформатика

 

МАГІСТР (повна форма – 1,5 року навчання)

 • Комп'ютерні науки / Інформаційні технології та управління проектами
 • Математика
 • Прикладна математика / Технології програмування та комп’ютерне моделювання
 • Системний аналіз
 • Середня освіта (інформатика) / Інформатика та математика
 • Середня освіта (математика) / Математика та інформатика

Для вступників на здобуття ступеня бакалавра:

 • реєстрація електронних кабінетів вступників з 1 липня до 23 серпня;
 • подання заяв (в електронній формі) з 29 липня до 18 години 23 серпня.

 

Для вступників на здобуття ступеня магістра:

 • реєстрація електронних кабінетів – з 1 серпня до 15 вересня;
 • подання заяв (в електронній формі) з 16 серпня до 18 години 15 вересня.
 • заявa встановленого зразка;
 • документ державного зразка про освіту і додаток до нього та їхні копії;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), виданий в 2019, 2020, 2021/ або сертифікат національного мультипредметного тесту (НМТ), виданий в 2022 році, та їхні копії;
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних;
 • документи, що дають право на пільги при зарахуванні на навчання, якщо такі є;
 • 4 фотокартки розміром 3×4 см;
 • 1 конверт формату А5 без марок;
 • папка на зав’язках для документів.


* При поданні копій документів пред’явлення оригіналів документів обов’язкове.

Бакалавр (повна форма навчання)

1) сертифікат НМТ з «Української мови» чи сертифікат ЗНО (2019-2021рр.) з «Української мови»/ «Української мови та літератури»,
2) сертифікат НМТ з «Математики» чи сертифікат ЗНО (2019-2021рр.) з «Математики»
3) сертифікат НМТ з «Історії України» чи сертифікат ЗНО (2019-2021рр.) з одного з 6 предметів (історії України, фізика, хімія, іноземна мова, біологія, географія).


Бакалавр (скорочена форма навчання)

 • на бюджет
  1) сертифікат НМТ з «Української мови» чи сертифікат ЗНО (2019-2021рр.) з «Української мови»/ «Української мови та літератури»,
  2) сертифікат НМТ з «Математики» чи сертифікат ЗНО (2019-2021рр.) з «Математики»
 •  на контракт
  1) сертифікат НМТ з «Української мови» чи сертифікат ЗНО (2019-2021рр.) з «Української мови»/ «Української мови та літератури»,
  2) сертифікат НМТ чи сертифікат ЗНО (2019-2021рр.) з одного з 7 предметів

Конкурсний бал – це сума балів вступника за кожен предмет НМТ, помножені на відповідні коефіцієнти.

Розрахунок проводиться за формулою:
Конкурсний бал = 0,3×(оцінка сертифіката НМТ з «Української мови») + 0,5×(оцінка сертифіката НМТ з «Математики») + 0,2×(оцінка сертифіката НМТ з «Історії України»).

Примітка. При наявності сертифікатів НМТ та сертифікатів ЗНО 2019-2021 років можна їх використати, якщо різниця не перевищує 15 балів.

При наявності лише сертифікатів ЗНО 2019-2021 років їх використовують при обчисленні конкурсного балу:
Конкурсний бал = 0,3×(оцінка сертифіката ЗНО з «Української мови» або «Української мови та літератури») + 0,5×(оцінка сертифіката ЗНО з «Математики») + 0,2×(оцінка сертифіката ЗНО з іншого предмета).

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий коефіцієнт 1,02 для поданих заяв з пріоритетами 1 та 2 на спеціальності

 • Середня освіта (Інформатика),
 • Середня освіта (Математика),
 • Математика.

Розрахунок конкурсного балу проводиться за формулою:

 • Конкурсний бал = 0,5×(оцінка сертифіката ЗНО з «Української мови» або з «Української мови та літератури») + 0,5×(оцінка сертифіката ЗНО з «Математики») на бюджет
 • Конкурсний бал = 0,5×( оцінка сертифіката ЗНО з «Української мови» або з «Української мови та літератури») + 0,5×(оцінка сертифіката ЗНО з будь-якого іншого предмета) на контракт


Примітка. Замість сертифікатів ЗНО можуть бути подані результати НМТ з відповідних предметів.

Кожній заяві абітурієнт надає пріоритетність. Пріоритетність – це черговість заяв (від 1 до 5, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається черговість розгляду заяви при вступі на бюджетні місця. Зазначена абітурієнтом пріоритетність заяв не може бути змінена після подання заяви.
Пріоритетність застосовується під час зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням.
При цьому рекомендація про зарахування абітурієнта на навчання за державним замовленням буде надаватись за найвищим пріоритетом, а всі заяви абітурієнта з меншим пріоритетом у такому випадку не претендують на місця державного замовлення.
Наприклад, якщо абітурієнт рекомендований для зарахування на навчання за кошти державного бюджету на спеціальність за 3-м пріоритетом, то він матиме вибір: вступити на бюджет за 3-м пріоритетом, або подавати документи на контракт за 1, 2, 4 або 5 пріоритетом.
Якщо ж він потрапляє за своїми балами на бюджетне місце за «пріоритетом №1», то всі його інші заяви участі в конкурсі на бюджетні місця не беруть. Фактично, абітурієнту пропонують одне місце державного замовлення за найвищим із тих пріоритетів, за яким він проходить на місце державного замовлення.
Зауважте, що вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення на будь-які спеціальності та до двадцяти заяв на контрактні місця.

Абітурієнти, які вступають на 1-й курс повної форми навчання ОР бакалавр, зараховуються за результатами НМТ/ЗНО і вступних іспитів не складають.

Абітурієнти, які вступають на 1-й курс скороченої форми навчання ОР бакалавр за спеціальностями «Середня освіта (Математика)», «Середня освіта (Інформатика)», «Комп’ютерні науки» та «Прикладна математика», зараховуються за результатами ЗНО/НМТ і вступних іспитів не складають.

Для абітурієнтів, які вступають в магістратуру за всіма спеціальностями, вступні іспити (фахові) будуть проходити протягом 18 вересня. Детальніший розклад буде оприлюднений на сайті приймальної комісії.
Увага! Корпус і аудиторія, в яких будуть проходити вступні випробування вказані в екзаменаційному листку, який абітурієнт отримує при подачі документів.

Перелік документів, терміни прийому документів і вступних випробувань, терміни оприлюднення рейтингового списку вступників та терміни зарахування для денної і заочної форм навчання збігаються.
Слід звернути увагу на те, що перелік спеціальностей, які пропонуються до вступу на заочну форму навчання, є обмеженим.
Так, у 2022 році:
 - на 1-й курс (повний термін навчання) та на 2-й курс (скорочений термін навчання) оголошується набір лише на спеціальність «Середня освіта (Математика)»;
 - на 5-й курс (для здобуття ступеня магістра) – на спеціальності «Середня освіта (математика)», «Середня освіта (інформатика)», «Математика» та «Комп’ютерні науки».

Спеціальність  Обсяг 
ліцензії 
Обсяг державного замовлення
Комп'ютерні науки
ОП «Інформаційні технології та управління проектами»
60  34
Математика 30  15
Прикладна математика
ОП «Технології програмування та комп’ютерне
моделювання"
50  19
Системний аналіз 30  8
Середня освіта (Інформатика)
ОП «Інформатика та математика»
30  17
Середня освіта (Математика), денна форма  30  16
Середня освіта (Математика), заочна форма
ОП «Математика та інформатика» 
20 10

 
Фіксовані обсяги державного замовлення для бакалаврів на основі диплома молодшого спеціаліста та магістрів будуть оприлюднені пізніше після надання такої інформації Міністерством освіти і науки України.

Бакалаврат (повна форма навчання)

Бакалаврат (скорочена форма навчання)

Магістратура

Аспірантура

Особлива підтримка при вступі на основі ПЗСО надається таким спеціальностям:

 • Середня освіта (Інформатика),
 • Середня освіта (Математика),
 • Математика.

Абітурієнти, які вступають на спеціальності, яким надається особлива підтримка, мають вищий галузевий коефіцієнт при обчисленні конкурсного балу при умові виставленого пріоритету 1 або 2 поданої заяви на ці спеціальності. Також такі абітурієнти можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення.

Рейтингові списки вступників оприлюднюються після завершення вступних випробувань.

Терміни для вступників на основі повної загальної середньої освіти на навчання для здобуття ступеня БАКАЛАВР:

 • До 29 серпня – ознайомитись з оприлюдненими рейтинговими списками рекомендованих на бюджет http://vstup.chnu.edu.ua/
 • До 2 вересня 18:00 год. – підтвердити бажання навчатись на бюджеті (занести в приймальну комісію оригінали документів або здійснити підтвердження електронним підписом);
 • До 5 вересня – ознайомитись з наказом про зарахування на бюджет;
 • До 19 вересня – переведення на вакантні місця держзамовлення;
 • До 30 вересня 18:00 год. – підтвердити бажання навчатись на контракті (занести в приймальну комісію оригінали документів);
 • Протягом двох тижнів після зарахування – в деканаті факультету математики та інформатики укласти договір, принести в деканат факультету (вул. Університетська, 28/1) або надіслати на електронну пошту факультету clg-math@chnu.edu.ua квитанцію про оплату, контакти (0372)58-48-80, на сайті факультету вся інформація http://fmi.org.ua (якщо на момент укладання
  договору абітурієнту нема 18 років, то договір укладає батько або мати).


Терміни для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста на навчання для здобуття ступеня БАКАЛАВР:

 • До 2 вересня – ознайомитись з оприлюдненими рейтинговими списками рекомендованих на бюджет http://vstup.chnu.edu.ua/
 • До 7 вересня 18:00 год. – підтвердити бажання навчатись на бюджеті (занести в приймальну комісію оригінали документів або здійснити підтвердження електронним підписом);
 • До 9 вересня – ознайомитись з наказом про зарахування на бюджет;
 • До 21 вересня – переведення на вакантні місця держзамовлення;
 • До 30 вересня 18:00 год. – підтвердити бажання навчатись на контракті (занести в приймальну комісію оригінали документів);
 • Протягом двох тижнів після зарахування – в деканаті факультету математики та інформатики укласти договір, принести в деканат факультету (вул. Університетська, 28/1) або надіслати на електронну пошту факультету clg-math@chnu.edu.ua квитанцію про оплату, контакти (0372)58-48-80, на сайті факультету вся інформація http://fmi.org.ua.


Терміни для вступників на навчання для здобуття ступеня МАГІСТР:

 • До 20 вересня – ознайомитись з оприлюдненими рейтинговими списками рекомендованих на бюджет http://vstup.chnu.edu.ua/
 • До 24 вересня 18:00 год. – підтвердити бажання навчатись на бюджеті (занести в приймальну комісію оригінали документів або здійснити підтвердження електронним підписом);
 • До 25 вересня – ознайомитись з наказом про зарахування на бюджет;
 • До 10 жовтня – переведення на вакантні місця держзамовлення;
 • До 30 листопада 18:00 год. – підтвердити бажання навчатись на контракті (занести в приймальну комісію оригінали документів);
 • Протягом двох тижнів після зарахування – в деканаті факультету математики та інформатики укласти договір, принести в деканат факультету (вул. Університетська, 28/1) або надіслати на електронну пошту факультету clg-math@chnu.edu.ua квитанцію про оплату, контакти (0372)58-48-80, на сайті факультету вся інформація http://fmi.org.ua.