Перейти до основного вмісту
Міжнародна літня школа

З 12 по 18 березня проходила міжнародна Літня школа на базі Університету Адама Міцкевича (Познань, Польща) в рамках проекту NAWA «Солідарність з Україною – Європейські університети».Учасниками школи були представники (проректори, декани) 25 університетів-партнерів з України. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича представляла голова комісії з навчально-методичної роботи Вченої ради університету, професорка Ольга Мартинюк.

Програма була насичена цікавими зустрічами з проректорами, деканами та професорами Університету Адама Міцкевича, а також з представниками міської та обласної рад. Мова йшла про можливості академічної співпраці, спільні наукові проєкти та дводипломну освіту, про особливості міжінституційних освітніх програм та якість їх забезпечення. Особливу увагу приділено обговоренню проблем вищої освіти в Україні в умовах війни, інтернаціоналізації в умовах війни та після перемоги, можливостям розвитку співпраці та перспективам фінансування проєктів з фондів ЄС.

Дуже цікавою та пізнавальною була екскурсія до Центру НаноБіоМед та деякі факультети УАМ. 

Протягом усього перебування групою опікувався проректор УАМ проф. Mie‌dzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne UAM Poznan‌ директор Rafał Witkowski проф. Rafał Dymczyk та доктор Kostia Mazur.

Повний перелік учасників нижче:

•  Державний університет «Житомирська політехніка»

•  Київський університет імені Бориса Грінченка

•  Національний університет «Києво-Могилянська академія».

•  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

•  Чорноморський державний університет імені Петра Могили

•  Національний університет «Острозька академія».

•  Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

•  Волинський національний університет імені Лесі Українки

•  Переяславський університет імені Григорія Сковороди

•  Львівський національний університет імені Івана Франка

•  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

•  Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди

•  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

•  Донецький національний університет імені Василя Стуса

•  НУ «Львівська політехніка»

•  Херсонський державний університет

•  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

•  Сумський державний університет

•  Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка

•  Університет Альфреда Нобеля

•  Донбаський державний педагогічний університет

•  Хмельницький національний університет

•  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

•  Український католицький університет у Львові

•  Національна академія внутрішніх справ

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності