Перейти до основного вмісту
Рада стейкхолдерів

17 жовтня відбулося робоче засідання Ради стейкхолдерів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серед запрошених були декани факультетів, завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм. Адже до обговорення запропоновано блок питань щодо впровадження в університеті дуальної форми здобуття освіти. Актуальність даної проблематики обумовлена сучасними тенденціями, коли все виразнішим стає розрив між теоретичними знаннями, які здобувачі вищої освіти отримують у ЗВО, і практичними навичками, володіння якими сприяють високій конкурентоспроможності претендента на здобуття вакантної посади.

Головуюча на засіданні – заступниця голови Ради стейкхолдерів, начальниця Державної служби якості освіти в Чернівецькій області Оксана Палійчук наголосила на необхідності упровадження дуальної форми здобуття освіти як складової частини системи забезпечення якості вищої освіти. Шляхами реалізації цього завдання є розвиток тісної співпраці закладів вищої освіти з роботодавцями, залучення до формування освітніх програм представників ринку праці як основних замовників на підготовку фахівців.

Деканка факультету математики та інформатики Ольга Мартинюк та інші присутні наголосили не лише про переваги дуальної форми здобуття освіти, але й озвучили реальні проблеми, які стосуються підбору підприємств та робочих місць, які б забезпечували формування компетентностей і програмних результатів навчання відповідно до вимог освітніх програм та їхніх окремих компонент.

Учасники обговорення визначили конкретні кроки щодо впровадження дуальної форми здобуття освіти в університеті шляхом раціонального поєднання теорії й практики за чітко розробленою структурно-логічною схемою, з урахуванням особливостей освітнього процесу та специфіки різних спеціальностей, можливостей роботодавців у формуванні необхідного набору компетентностей випускників університету, затребуваних на ринку праці.

Детальніше про засідання  - https://www.chnu.edu.ua/novyny/aktualni-novyny/roboche-zasidannia-rady-steikkholderiv-universytetu/

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності