Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.
Факультет математики на інформатики готує докторів філософії за освітньо-науковими програмами:

111 Математика
113 Прикладна математика

Правила прийому до аспірантури та докторантури ЧНУ ім. Ю. Федьковича у 2022 році

Вартість навчання

Більш детальна інформація на сайту ЧНУ