Перейти до основного вмісту

Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.
Факультет математики на інформатики готує докторів філософії за освітньо-науковими програмами:

111 Математика
113 Прикладна математика

Правила прийому до аспірантури ЧНУ у 2023 році

Програми вступних випробувань

Програми вступних іспитів з іноземних мов

Англійська мова
Німецька мова
Французька мова

Вартість навчання
(для вступників 2022 року)

Спеціальність/ОНП Вартість за 1 рік навчання
Денна форма Заочна форма
Математика
ОП Математика
34650 25630
Прикладна математика
ОП Прикладна математика
39160 30690

Більш детальна інформація на сайту ЧНУ

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності